Genetics gaat een strategische samenwerking met Business Partners niet uit de weg. Voorwaarde is dat dit een duidelijke meerwaarde biedt voor zowel de klant als de beide partijen. 
Samen met onze Business Partners ontwikkelen we producten en/of diensten en kiezen we een gezamenlijke marktbenadering. 

Een dergelijke samenwerking is niet exclusief. Als de strategische samenwerking niet in de gevraagde producten en/of diensten kan voorzien wordt bij de uitvoering van de opdrachten
op projectbasis samengewerkt met diverse Business Partners. 

Naast de samenwerking met Business Partners is Genetics voor diverse hard- en software producten Value Added Reseller. Ook voor de ontwikkeling van software heeft
Genetics een aantal Technology partners. Samen met deze partners onderzoeken wij de mogelijkheden.


Clockwork is een specialist op het gebied van online communicatie. Door een aantal projecten voor e-facturatie binnen de overheid is kennis en ervaring opgedaan op het gebied van de Digikoppeling. Dit bleek een goede aanvulling op de kennis en ervaring die Genetics had opgedaan op het gebied van de Digikoppeling en StUF, voor de communicatie met het OLO en de BAG. Samen bieden Genetics en Clockwork overheidsinstanties diensten en producten rondom de Digikoppeling aan.

Al meer dan 15 jaar is Genetics ISV gecertificeerde solution partner van Microsoft, maar nu is Genetics zelfs benoemd tot Microsoft Gold Certified Partner. Met de Gold certificering biedt Genetics haar klanten aantoonbaar kwaliteitsgaranties voor Microsoft Cloud oplossingen en ondersteuning. Genetics gebruikt verschillende platformen voor de ontwikkeling van haar oplossingen, zoals Visual Studio, MSSQL en Silverlight. Daarnaast worden er producten ingezet zoals SharePoint en Office365, waardoor gebruikers worden voorzien van rijke klant- en medewerkersportalen en kantoorautomatisering. De hosting van onze Cloud-SAAS oplossingen vinden plaats op servers welke vaak gevirtualiseerd zijn op HyperV van Microsoft.

 

Al begin jaren 90 zijn wij de samenwerking aangegaan met Oracle. Al onze producten draaien vanzelfsprekend moeiteloos onder de meest recente versies van Oracle database. Sinds het begin van ons bestaan heeft Genetics vele overheidsinstellingen weten te overtuigen van de kracht en de betrouwbaarheid van Oracle database. Daarnaast werkt Genetics nauw samen met Oracle gespecialiseerde experts om optimaal gebruik te maken van de schaalbaarheid en de robuustheid van Oracle databases.

Genetics heeft in een convenant met VNG Realisatie (voorheen KING) vastgelegd zich te conformeren aan de open standaarden zoals binnen het NUP geformuleerd. 

Genetics draagt een warm hart toe aan open source ontwikkelingen, in het bijzonder bij de overheid. Zo worden PostgreSQL database en PostGis door Genetics volledig ondersteund.