kLANTENPORTAAl Helpdesksysteem

Over Genetics

Kennisleverancier Genetics biedt ICT-totaaloplossingen aan de overheid. Door verregaande specialisatie in het domein van vergunningverlening, toezicht en handhaving is Genetics de partner bij uitstek voor gemeenten, provincies, rijksdiensten, waterschappen, veiligheidsregio’s, regionale uitvoerings-
diensten en overige samenwerkingsverbanden.