kLANTENPORTAAl Helpdesksysteem

Over ons

Kennisleverancier Genetics biedt sinds 1993 ICT-totaaloplossingen en diensten aan de overheid. Deze oplossingen en diensten variëren van het leveren en implementeren van standaard- en maatwerksoftware tot het opleiden en ondersteunen van de gebruikers. Met een team van ervaren informatici en vakspecialisten richt Genetics zich vooral op het domein Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VT&H). Door verregaande specialisatie in dit domein is Genetics de partner bij uitstek voor:

Gemeenten 
Provincies
Rijksdiensten
Waterschappen
Veiligheidsregio's
Regionale uitvoeringsdiensten
En overige samenwerkingsverbanden

Genetics heeft de positie als VT&H-specialist verworven doordat onze vakspecialisten op onder andere bouw-, milieu-, en bodemterrein hun inhoudelijke VT&H-kennis en ervaring bij gemeenten, provincies en het rijk hebben opgedaan of nog steeds binnen deze organisaties werkzaam zijn. Samen met een ervaren team informatici werkt Genetics constant aan het verbeteren van haar producten. Dit alles maakt Genetics tot een betrouwbare en betrokken partner bij de realisatie van ICT projecten.

Informatieveiligheid en kwaliteitsmanagement hebben altijd hoog in het vaandel gestaan bij de dienstverlening van Genetics. Dit maken wij aantoonbaar met de ISO 27001-9001 en AVG certificering. Hiermee voldoet Genetics aan alle normeisen op het gebied van informatiebeveiliging, kwaliteitsmanagement en de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Klanten kunnen erop vertrouwen dat de veiligheid van informatie in het algemeen en de bescherming van persoonsgegevens bij Genetics in goede handen is.

Betrokken

Genetics neemt deel aan landelijke programma’s, initiatieven, project- en ontwikkelgroepen op het gebied van VT&H en standaardisatie.

Genetics houdt relevante wet- en regelgeving op de voet bij. 
Er wordt met aandacht naar uw wensen en behoeften geluisterd.

Wij verzorgen trainingen en cursussen om een goed resultaat te waarborgen.

Genetics biedt support bij vragen, wensen en problemen.

Efficient

Onze oplossingen zijn eenvoudig en transparant in gebruik.

Een ICT-oplossing die de administratieve belasting van de gebruiker verlaagt.

Modulair: Wij leveren een ICT-oplossing op maat, deze wordt samengesteld naar uw wensen en behoeften.

Integraal: Genetics ondersteunt keteninformatie door informatie in één portaal samen te laten komen.

Locatie- en tijdonafhankelijk werken is mogelijk met onze oplossingen.

Betrouwbaar

Genetics realiseert al decennia lang bewezen oplossingen voor overheden zoals gemeenten, provincies, rijksdiensten, waterschappen, veiligheidsregio's, RUD’s en overige samenwerkingsverbanden.

Genetics is het enige ICT-bedrijf dat zo lang bestaat in deze markt onder dezelfde naam.

Genetics staat voor goed gegevensbeheer en beveiliging aan de hand van de ISO-normen.