POWERZIS

PowerZis maakt het mogelijk om zaak- en procesgericht te werken. PowerZis is gebouwd in Microsoft SharePoint en staat voor Zaak informatie systeem.

PowerZis is een zaaksysteem en DMS, gebaseerd op Microsoft SharePoint. Het maakt gebruik van de standaard functionaliteit van SharePoint en is volledig
ingericht volgens de structuur van de RGBZ 1.0. Door middel van de standaard StUF-ZKN 3.10 en Zaak-Document Services 1.0 koppelvlakken kan het communiceren
met andere applicaties.

Voordelen
PowerZis is een uitbreiding van de standaard SharePoint functionaliteit en gegevensstructuur. Een groot voordeel is dat PowerZis geheel is in te richten
naar eigen wens en volledig uitbreidbaar is met eigen velden en procesbeschrijvingen. Daarnaast biedt PowerZis mogelijkheden voor 'het nieuwe werken'.
Denk dan aan het gebruik van mobiele apparaten zoals een telefoon of tablet. Met PowerZis kan er op meerdere locaties gewerkt worden en is er de mogelijkheid
om op verschillende manieren informatie delen.

Daarnaast integreert PowerZis gemakkelijk met bestaande Office producten zoals Word, Excel en PowerPoint. Werklijsten van taken komen direct terug in Outlook en
alle documenten binnen PowerZIS zijn direct te bewerken met Office producten.

NEN2082 gecertificeerd
Door te voldoen aan de NEN 2082 bevestigt Genetics formeel  dat PowerBrowser aan alle wettelijke voorschriften op het gebied van informatiebeheer, veiligheid en
archivering voldoet. Het NEN 2082 certificaat is verstrekt door de onafhankelijke organisatie Van Bussel Document Services (VBDS)

Modules
Het pakket bestaat uit een aantal basis modules waaronder:  

Dashboard
In het dashboard verschijnen
overzichten en rapportages die snel en gemakkelijk omgezet worden naar een grafische representatie in de vorm van diverse diagrammen.

 

 

DMS
Een overzichtelijke opslag van documenten en metagegevens. De structuur is gebaseerd op het standaard RGBZ model.

SharePoint
Het gebruik van SharePoint als DMS-engine, zoals door Genetics volgens het standaard RGBZ gegevensmodel ingericht, biedt een solide basis voor een archief-waardige opslag en beheer van documenten.

GIS
Een GIS-viewer en tekenprogramma in één: De gebruiker toont gegevens uit externe GIS-bronnen in kaartlagen, tekent contouren met het tekenprogramma en koppelt administratieve gegevens.

CRM
Snel en overzichtelijk alle klantgegevens en contactmomenten registreren om het relatiebeheer te optimaliseren en om (relatie) infor-matie op te bouwen en te delen met collega's.

KCC
Het KCC-portaal biedt snel inzicht in de lopende procedures vanuit een klantperspectief en kan worden gebruikt om nieuwe product zaken te registreren.

Cockpit
Snel inzicht in zaakgegevens en relaties door een samenvatting van de belangrijkste gegevens vanuit diverse invalshoeken. In één oogopslag alle gegevens op een rijtje.

GenConnector (ESB)
Gegevens uitwisselen bevordert de gegevenskwaliteit en efficiëntie. Gecertificeerde StUF-koppelvlakken en andere standaarden vormen hier-voor de basis. Door GenConnector te gebruiken kunnen meerdere systemen met elkaar communiceren. 

 

Publicaties
Vergunningen, bekendmakingen en meldingen kunnen vanuit het proces naar diensten zoals het GVOP, MijnOverheid en de eigen website worden gepubliceerd. Bijvoorbeeld via standaard uitwisselingsformaten zoals IPM.

Brievenwizard
Op eenvoudige wijze standaard-brieven opstellen die vaker ver-stuurd moeten worden: variabele gegevens zoals naam, adres en datum worden automatisch ingevuld.

 

 

Taken
Deze worden vanuit een zaaktype gegenereerd of door een gebruiker aangemaakt en toegewezen. Met dit mechanisme worden, buiten de workflow om, werkzaamheden gepland, toegewezen en gesig-naleerd.

Workflow en procedures
Een zaaktype start automatisch de juiste workflow. De workflow-definitie kan flexibel op de organisatiestructuur en -processen worden afgestemd. De behandeltermijnen en doorlooptijden worden hierbij bewaakt.

Cliëntvolgsysteem
Met deze module is het nog makkelijker om zicht te hebben op alle relevante activiteiten die zich afspelen bij het begeleiden van cliënten. 

Modules
Wilt u weten welke modules de beste combinatie voor uw organisatie vormen? Klik hier voor het totaaloverzicht.

Meer informatie?
Bovenstaande tekst is een bondige samenvatting van de opties. Wilt u meer informatie ontvangen klik dan op onderstaande knop.