POWERBIS

PowerBis is een oplossing voor het (kwaliteits-)beheer van bodemverontreinigingslocaties en -onderzoeken door gemeenten, provincies en regionale uitvoeringsdiensten.

PowerBis is een zaakgericht bodeminformatiesysteem dat via een internetbrowser plaats- en tijdonafhankelijk gebruikt kan worden. Het ondersteunt de gebruiker door de
registratie van onder andere bodemlocaties, bodemonderzoeken en analyseresultaten op basis van de SIKB 12 standaard, een flexibel in te richten workflow, het genereren
van documenten en rapporten en volledige GIS-functionaliteit. Ook meldingen in het kader van het besluit bodemkwaliteit kunnen worden geregistreerd.

PowerBis biedt eigen bodemtoetsingsfunctionaliteit en daarnaast een koppeling met de BoToVa. Met PowerBis kunt u SIKB 12 export bestanden genereren en importeren.
PowerBis beschikt over diverse koppelmogelijkheden op basis van diverse standaard StUF-koppelvlakken. Hiermee kunnen authentieke gegevens met landelijke basisregistraties
of lokale gegevensmagazijnen worden uitgewisseld, alsmede met andere landelijke platformen en lokale applicaties worden gekoppeld.

Modules
Het pakket bestaat uit een aantal basis modules waaronder:  

Bodem
Administratieve en geografische registratie van bodemlocaties: onderzoeken en analyse-resultaten volgens het SIKB versie 11/12. 

Bodemmeldingen
Meldingen van de toepassing van grond, bagger en bouwstoffen van het meldpunt bodemkwaliteit worden geïmporteerd of geregi-streerd. 

Water
Voor de vergunningverlening, meldingen, toezicht en handhaving wordt de Waterwet tot in detail ondersteund.

GIS
Een GIS-viewer en teken-programma in één:  De gebruiker toont gegevens uit externe GIS-bronnen in kaartlagen,  tekent contouren met het tekenprogramma en koppelt administratieve gegevens aan contouren.

Taken 
Deze worden vanuit een zaaktype gegenereerd of door een gebruiker aangemaakt en toegewezen. Met dit mechanisme worden, buiten de workflow om, werkzaamheden gepland, toegewezen en gesig-naleerd.

Bodemonderzoeken
Bodemonderzoeken in het kader van de wet bodembescherming
kunnen gemakkelijk worden geregistreerd.

GenConnector (ESB)
Gegevens uitwisselen bevordert de gegevenskwaliteit en efficiëntie. Ge-certificeerde StUF-koppelvlakken en andere standaarden vormen hier-voor de basis. Door GenConnector te gebruiken kunnen meerdere systemen met elkaar 
communiceren. 

Analyses
Deze module biedt inzicht in bodem- en waterkwaliteit. Er kan informatie worden geregistreerd, opgezocht en vervolgens overzichtelijk worden gepresenteerd.

Modules
Wilt u weten welke modules de beste combinatie voor uw organisatie vormen? Klik hier voor het totaaloverzicht.

Meer informatie?
Bovenstaande tekst is een bondige samenvatting van de opties. Wilt u meer informatie ontvangen klik dan op onderstaande knop.