Releases

 

Welkom op de releases pagina van Genetics.
Wij informeren u hier graag over de nieuwste releases en welke belangrijke aanpassingen daarin zijn gemaakt.

PowerBrowser 14.1

PowerBrowser 14.1 werd op 1 augustus 2016 gerealiseerd. Dit is een minor release uit het releasebeleid van Genetics, waarin jaarlijks één major release en één minor release worden uitgebracht. Zoals in de roadmap aangegeven, zijn er enkele belangrijke veranderingen in release 14.1 aangebracht:

 • Brievenwizard ondersteunt foto's
De PowerBrowser brievenwizard bood al de mogelijkheid geregistreerde gegevens automatisch in brieven op te nemen, gestuurd door een configureerbare query en velden in de briefsjablonen. Nu is het ook mogelijk, een aan de zaak gekoppelde foto in de brieven op te nemen, op een in het briefsjabloon aangegeven plaats. Omdat de brievenwizard ook door PowerMobiel wordt ondersteund, kunnen onze klanten bij hun handhavingstaken nu gemakkelijk een foto nemen van de constatering, en deze foto wordt in de brief opgenomen die vanuit PowerMobiel of PowerBrowser wordt gegenereerd.
 • Grafische workflow module

Het ontwerpen van workflow-schema's door de functioneel beheerder is bijzonder vereenvoudigd doordat de structuur vanaf deze release op een grafische manier kan worden opgezet. Bovendien kunnen nu taken en checklists aan procedurestappen worden toegevoegd, om de sturing vanuit het zaak- en producttype en de daaraan gekoppelde workflow te verbeteren.

 • SIKB 12 ondersteuning

PowerBrowser is een integraal systeem voor alle VT&H-taken, inclusief bodembeheer. PowerBrowser 14.1 ondersteunt voor import- en export van SIKB-bestanden versie SIKB 12.

 • Checklists breder beschikbaar

Het mechanisme van de iTP checklists uit de vorige release kan nu breder binnen PowerBrowser worden gebruikt. Aan zaken en procedurestappen kunnen nu checklists worden verbonden.

 • Taken aan procedurestappen

 Taken kunnen nu aan procedurestappen worden verbonden.

 • Ondersteuning meerdere selectielijsten

Een omgevingsdienst of RUD moet meerdere selectielijsten ondersteunen: gemeentelijk, provinciaal en soms van een waterschap. PowerBrowser selecteert nu de juiste bewaartermijn voor een zaakdossier, afhankelijk van het type bevoegd gezag en het zaakresultaat.

 • PowerMobiel verbeterd

Op basis van de ervaringen van onze klanten met PowerMobiel in de afgelopen maanden, zijn diverse verbeteringen doorgevoerd. Het lagenbeheer is verbeterd: alle sublagen worden getoond en kunnen apart worden ge(de)selecteerd, de in PowerBrowser met de Rapportwizard opgeslagen rapporten kunnen nu mobiel worden gebruikt, de zaakwizard wordt nu ook in PowerMobiel ondersteund. 

 

PowerBrowser 14.2

PowerBrowser 14.2 werd op 1 februari 2017 vrijggegeven. Dit is een major release uit het releasebeleid van Genetics, waarin jaarlijks één major release en één minor release worden uitgebracht. Zoals in de roadmap aangegeven, zijn er enkele belangrijke veranderingen in release 14.2 aangebracht:

 • Ondersteuning betalen en invorderen
De standaard Betalen en invorderen wordt ondersteund door een aanvulling van het gegevensmodel met vorderingsgegevens en de implementatie van het StUF-FIN koppelvlak. Hiermee kan gemakkelijk en op een gestandaardiseerde wijze gegevens omtrent leges, precario en kosten aan een financieel pakket worden doorgegeven. PowerBrowser gedraagt zich in deze koppeling als Taak Specifieke Applicatie (TSA).
 • Inspectieview koppeling

De koppeling met Inspectieview is een export van een gedefinieerde set van bestanden die naar een afsproken URL van inspectieview worden gekopieerd.

 • Meer autoriseerbare knoppen

Diverse knoppen uit het Start-menu kunnen nu geautoriseerd worden.

 • Procedure definities hebben begin- en einddatum geldigheid

Proceduredefinities (structuur) hebben een begin- en einddatum geldigheid gekregen. De startdatum van een zaak bepaalt nu welke procedure (-versie) wordt gestart, aan de hand van de begin- en einddatum van de structuur.

 • Stopknop met intrekprocedure

 Voor een proceduredefinitie kan nu een intrekprocedure worden gedefinieerd. Deze kan vanuit het Verlengen, verdagen, opschorten venster worden gestart. De intrekprocedure neemt de teller waarde over van de ingetrokken procedure.

 • Automatisch afronden procedurestap

In een proceduredefinitie kan voor een stap worden gedefinieerd dat deze automatisch wordt afgerond. Dit was gevraagd om de zaakstatus op de juiste wijze te kunnen aanpassen.

 • PowerMobiel verbeterd

De Androïd versie van PowerMobiel is vrijgegeven.