Genetics heeft in een convenant met VNG Realisatie (voorheen KING) vastgelegd zich te conformeren aan de open standaarden zoals binnen het NUP geformuleerd.