PowerBrowser VR

PowerBrowser VR is speciaal samengesteld om de Veiligheidsregio's bij hun taak met betrekking tot risicobeheersing te ondersteunen. Met betrekking tot vergunningverlening, handhaving en toezicht hebben de veiligheidsregio's zowel een adviserende als uitvoerende rol, waarbij een goede informatievoorziening belangrijk is. Door de volledige integratie van een GIS-module die zowel informatie uit interne en externe geo-informatiebronnen ontsluit, en de integratie van een DMS, heeft de veiligheidsregio met PowerBrowser VR een belangrijk stuk gereedschap in handen.

Lees meer