Genetics ondertekent addendum WABO-BAG services

Door het tekenen van het WABO-BAG addendum van het KING-convenant, zegt Genetics toe het WABO-BAG koppelvlak dit jaar in haar producten op te nemen.

In maart 2012 heeft Genetics een samenwerkingsovereenkomst met KING Gemeenten ondertekend, het leveranciersconvenant. Het doel van deze samenwerking is het streven naar de toepassing van meer procesmatige en technische standaarden bij het ontwikkelen van oplossingen voor gemeenten. De invulling van de samenwerking omvat onder andere het uitwisselen van kennis en ervaringen, het vergroten van de bewustwording en het stimuleren van de gemeenten waar het gaat om standaarden, en het uitvoeren van pilots.

Lees meer

Genetics feliciteert de FUMO met vliegende start

Genetics heeft de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) in hoge mate kunnen ontzorgen bij het realiseren van de ICT-voorziening voor de taken vergunningverlening, toezicht en handhaving. Door het opnieuw inrichten van PowerForms WABO+ waarbij de ZTC 2.0 leidend is, het inrichten van een DMS, het toevoegen van PowerBrowser ten behoeve van de gegevens-ontsluiting naar de deelnemende gemeenten en het converteren en migreren van locatiegegevens van 25 organisaties is de FUMO voorzien van een stevig ICT-fundament

Erkan Demir, Genetics (l) en trotse FUMO-directeur Marinus van der Wal (r).