Gebruikerdag 2015

Gebruikersdag 2015 was een succes!
Onze Gebruikersdag van 8 april jl. die wij jaarlijks voor onze klanten organiseren, was een succes. Ook dit jaar hebben wij onze kennis in Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving en de Omgevingsrecht met onze klanten gedeeld in het prachtige gebouw van Rijkswaterstaat. Op deze dag stond de gebruiker van PowerBrowser en PowerForms centraal.

Zowel Rijkswaterstaat, Waterschappen, gemeenten, provincies en regionale uitvoeringsdiensten waren vanuit het hele land aanwezig. Na het nuttigen van een heerlijk lunchbuffet bestond het programma van de  dag uit twee delen. Een deel van de bijeenkomst heeft Genetics haar gebruikers geïnformeerd over ontwikkelingen op landelijk gebied, de omgevingswet en wet VTH, maar ook over nieuwe  mobiele ontwikkelingen en de roadmap. Tot slot is er gesproken over de diverse communicatiemiddelen die wij vanaf heden gebruiken.

Ook heeft een gebruiker van Rijkswaterstaat een presentatie gegeven over de implementatie en zijn wij met de aanwezige gebruikers in gesprek gegaan, om vragen te beantwoorden en de wensen te inventariseren.

Aan het einde van de dag kon men met elkaar in gesprek onder het genot van een hapje en een drankje. Het was een geslaagde dag. Wij willen iedereen die de Gebruikersdag tot een succes hebben gemaakt hartelijk bedanken.

“Grote ontdekkingen en verbeteringen zijn altijd het gevolg van de samenwerking tussen vele denkvermogens” (Alexander Graham Bell)  

 

5 maart 2015: Waterinfodag in 's-Hertogenbosch

Genetics levert met PowerBrowser R/WS een VT&H totaaloplossing binnen de waterwereld. Tijdens de Waterinfodag vertellen onze klanten over hun samenwerking en het verloop van het implementatietraject. Ook laten ze het resultaat daarvan zien en kunt u zelf hands-on een zaak aanmaken.

PowerBrowser ondersteunt Document Creatieservices

PowerBrowser is uitgebreid met de ondersteuning voor StUF-DCR, een berichtenstandaard om gegevens en documenten met een documentgenerator uit te wisselen. PowerBrowser stuurt door middel van berichten de zaak- en overige VT&H-gegevens naar de documentgenerator, die vervolgens door middel van sjablonen in de documenten worden opgenomen. Nadat het document is gegenereerd, ontvangt PowerBrowser dit terug en kan dit in het geintegreerde DMS opslaan of in een gekoppeld DMS, op basis van de Zaak-Documentservices. Een eerste praktijktest is ook uitgevoerd, hierbij is iWriter als documentgenerator gebruikt.