Hoge betrokkenheid tijdens Gebruikersdag 2016

Op 21 november jl. heeft ons jaarlijkse Gebruikersdag weer plaats gevonden met als thema ‘Samen op weg naar 2020’. Deze keer vond het plaats in het gebouw van het Waterschapshuis te Amersfoort. Door de goede, inhoudelijke discussie door de genodigden, werd er veel nuttige informatie gedeeld over het gebruik van PowerBrowser en werden er ideeën gegeven over hoe Genetics in kan spelen op wettelijke ontwikkelingen.

Programma
Op het programma stond onder andere een toelichting over de rollen die het Standaard Platform (SP) en Centraal Aansluitpunt (CA) zullen vervullen bij het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Daarnaast hebben we de gebruikers geïnformeerd over de nieuwe functionaliteiten die zijn toegevoegd in het afgelopen jaar en ontwikkelingen voor de komende periode, waaronder PowerBrowser 2020 en PowerMobiel op de Android. Tijdens de mini sessies hebben we demonstraties gegeven hoe de koppelingen Inspectieview en Brievengenerator aangesloten worden op PowerBrowser en hoe de aanvullende modules Checklisten en Tijdschrijven werken. In kleine discussiegroepen is de ontwikkeling van onze oplossingen besproken: Wat kan makkelijker of beter in PowerBrowser? Waar moet een KCC aan voldoen? Welke ideeën heeft u met de Omgevingswet bij onze oplossingen?

Deelnemers
Goed om te zien was dat veel gebruikers aanwezig waren tijdens de bijeenkomst. Zowel Rijkswaterstaat, waterschappen, gemeentes en omgevingsdiensten waren present. Ook nieuwe gebruikers, zoals de bevoegde gezagen van regio IJsselland, namen deel aan de dag. Dit tekent de hoge betrokkenheid van de gebruikers bij onze oplossingen. De organisaties konden op deze manier veel van elkaar leren.

De gegeven presentaties zijn terug te vinden op ons klantenportaal. Daarnaast ontvangen alle genodigden die aanwezig en afwezig waren binnen twee weken een verslag. Wij hopen alle deelnemers en natuurlijk andere (potentiele) klanten volgend jaar weer op onze Gebruikersdag te mogen begroeten.

Genetics wint aanbesteding gemeente Zwolle

“VTH software ten behoeve van RUD IJsselland en bevoegde gezagen”

Genetics, leverancier van software voor de ondersteuning van vergunningverlening-, toezicht- en handhavingstaken bij de overheid en gemeente Zwolle, zijn in juli van dit jaar een strategisch partnership aangegaan voor het leveren, hosten, implementeren en onderhouden van PowerBrowser voor RUD IJsselland en bevoegde gezagen in de regio IJsselland.  

Tijdens het aanbestedingstraject kwam Genetics niet alleen kwalitatief het beste uit de bus, maar heeft zij in een uitgebreide Proof of Concept ook bewezen dat zij haar beloften kan waarmaken. Het RUD bestuur heeft dan ook op 7 juli jl. de opdracht definitief gegund aan Genetics voor een periode van minimaal 4 jaar.

Het project is binnen de regio IJsselland beter bekend onder de naam IJVI. Dit staat voor IJssellandse VTH Informatievoorziening. Genetics ziet uit naar een goede samenwerking waarbij partnership hoog in het vaandel staat!

Save the date . . . 21 november Gebruikersdag 2016

Op maandag 21 november 2016 organiseren wij onze Gebruikersdag! De bijeenkomst vindt plaats in Het Waterschapshuis te Amersfoort. Genodigden zijn welkom vanaf 10:15 uur en rond 15:00 uur sluiten we af met een borrel. 

Dit jaar is de Gebruikersdag interactief en dynamisch van opzet. Na een korte plenaire sessie heeft u keuze uit een aantal kleinere sessies. Zo kunt u uit onderwerpen kiezen die u het meest aanspreken. In kleinere afgestemde groepen laten wij u graag aan het woord. Welke impact heeft de cultuurverandering van de Omgevingswet volgens u op onze oplossingen? Hoe ziet u kwaliteitscriteria 2.1. voor zich? Wat kan volgens u makkelijker of beter in PowerBrowser? Natuurlijk informeren wij u ook over de ontwikkelingen die onze oplossingen doormaken en over ontwikkelingen op ons vakgebied. Naast presentaties geven we ook demonstraties van PowerMobiel op de Android en een demonstratie hoe u bijvoorbeeld MijnOverheid, een DMS, een zaaksysteem of Inspectieview aansluit op PowerBrowser.

Het doel van deze dag is om u te betrekken bij de ontwikkelingen in ons vakgebied en om inzicht te krijgen wat er bij u speelt. Door de keuze uit verschillende sessies is de bijeenkomst niet alleen op gebruikers gericht, maar ook afgestemd op systeembeheerders, beleidsmedewerkers, afdelingshoofden van bijvoorbeeld Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, etc. 

Binnenkort sturen wij de definitieve uitnodiging met een programma, maar reserveer de datum vast in uw agenda! 

Graag tot maandag 21 november 2016!