Gemeente Breda van start met PowerBrowser

Applicatie voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VT&H)

    

Na een intensieve aanbestedingsprocedure is het nu dan echt definitief. Genetics mag de applicatie voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VT&H) leveren voor de gemeente Breda.

Afgelopen donderdag 2 februari vond de kick-off plaats met de officiële ondertekening van het contract voor een samenwerkingsperiode van minimaal 4 jaar. De applicatie zal ondersteuning bieden aan vergunningverlening, toezicht, handhaving, bezwaar en beroep processen (o.a. Wabo, APV en Drank en Horecawet). De gemeente Breda was op zoek naar een leverancier die zijn sporen aantoonbaar heeft verdiend op het gebied van de levering van standaardapplicaties voor het vergunning, toezicht- en handhavingstraject. Met inmiddels ruim 23 jaar ervaring in dit vakgebied is Genetics bij uitstek de samenwerkingspartner voor de gemeente Breda.

Genetics ziet uit naar een veelbelovende samenwerking!

Proef met chat-functie op de website

Om klanten en andere geïnteresseerden beter van dienst te kunnen zijn, neemt Genetics momenteel een proef met online chat-functionaliteit. Op onze website vindt u rechts onderaan een veld waarin wordt getoond wanneer de chat-service online is. Tijdens kantooruren wordt deze chat-service bemenst door onze service desk medewerkers, die u direct antwoord geven of uw vragen aan de betreffende afdeling kunnen doorgeven. De proef zal in eerste instantie twee maanden worden uitgevoerd, waarna wordt geëvalueerd of dit kanaal voor onze klanten een waardevolle aanvulling biedt aan telefoon en e-mail.

Succes bij RUD IJsselland

Het in gebruik nemen van een nieuw systeem bij een complexe organisatie als een regionale uitvoeringsdienst is geen eenvoudige zaak. Toch zijn de RUD IJsselland en de deelnemende gemeenten samen met leverancier Genetics erin geslaagd het eerste project IJVI binnen vijf maanden af te ronden en daarmee de zaakgerichte VT&H applicatie naar hun wensen in te richten. Gefeliciteerd!

Hieronder het compacte projectteam onder leiding van projectmanager Remco Aalders en projectleider Erkan Demir van Genetics.