RUD IJsselland (IJVI) gestart met PowerBrowser

De Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) IJsselland is vorige week gestart met het gebruikmaken van PowerBrowser. Een voorspoedige en succesvolle implementatie van PowerBrowser heeft geresulteerd in de livegang van de eerste bevoegde gezagen, namelijk de gemeenten Olst-Wijhe en Staphorst.

Na gunning heeft de RUD IJsselland samen met Genetics in korte tijd de inrichting, koppelingen, procedures, opleidingen en migraties conform het eisenpakket uitgevoerd. Door de RUD IJsselland deelgenoot te maken van de kennis en ervaring van Genetics in bijvoorbeeld de ‘best practice’ zijn tijd en geld gereduceerd en effectief gespendeerd. De best practice van Genetics is gebaseerd op meer dan 20 jaar ervaring in het domein. Gevolg was dat bijvoorbeeld processen, inclusief (wettelijke) termijnen en statussen, aangepast werden in plaats van zelf te bedenken wat de doorlooptijd ten goede is gekomen. PowerBrowser en PowerMobiel ondersteunen de RUD IJsselland, Olst-Wijhe en Staphorst in hun werkzaamheden en vergemakkelijken deze. De RUD-medewerkers zijn nu in staat om hun werkzaamheden overal en altijd uit te voeren, ongeacht locatie of device.

Ook de RUD IJsselland is, door bemiddeling van Genetics, gekoppeld aan het Centraal Aansluitpunt. Evenals een aantal van onze andere klanten kan de RUD (en haar bevoegde gezagen) nu echt “eenmalig registreren, meervoudig gebruiken”.

Genetics, RUD IJsselland, Olst-Wijhe en Staphorst hebben de samenwerking als intensief, professioneel en prettig ervaren. Een belangrijke mijlpaal is bereikt, maar het werk is hiermee niet af. Wij zien uit naar een succesvolle continuering van de samenwerking en aansluiting van de overige bevoegde gezagen. Wij wensen de eerste gebruikers binnen IJVI succes toe met PowerBrowser en PowerMobiel!

Gemeente Breda van start met PowerBrowser

Applicatie voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VT&H)

    

Na een intensieve aanbestedingsprocedure is het nu dan echt definitief. Genetics mag de applicatie voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VT&H) leveren voor de gemeente Breda.

Afgelopen donderdag 2 februari vond de kick-off plaats met de officiële ondertekening van het contract voor een samenwerkingsperiode van minimaal 4 jaar. De applicatie zal ondersteuning bieden aan vergunningverlening, toezicht, handhaving, bezwaar en beroep processen (o.a. Wabo, APV en Drank en Horecawet). De gemeente Breda was op zoek naar een leverancier die zijn sporen aantoonbaar heeft verdiend op het gebied van de levering van standaardapplicaties voor het vergunning, toezicht- en handhavingstraject. Met inmiddels ruim 23 jaar ervaring in dit vakgebied is Genetics bij uitstek de samenwerkingspartner voor de gemeente Breda.

Genetics ziet uit naar een veelbelovende samenwerking!

Proef met chat-functie op de website

Om klanten en andere geïnteresseerden beter van dienst te kunnen zijn, neemt Genetics momenteel een proef met online chat-functionaliteit. Op onze website vindt u rechts onderaan een veld waarin wordt getoond wanneer de chat-service online is. Tijdens kantooruren wordt deze chat-service bemenst door onze service desk medewerkers, die u direct antwoord geven of uw vragen aan de betreffende afdeling kunnen doorgeven. De proef zal in eerste instantie twee maanden worden uitgevoerd, waarna wordt geëvalueerd of dit kanaal voor onze klanten een waardevolle aanvulling biedt aan telefoon en e-mail.