Genetics wint aanbesteding gemeente Zwolle

“VTH software ten behoeve van RUD IJsselland en bevoegde gezagen”

Genetics, leverancier van software voor de ondersteuning van vergunningverlening-, toezicht- en handhavingstaken bij de overheid en gemeente Zwolle, zijn in juli van dit jaar een strategisch partnership aangegaan voor het leveren, hosten, implementeren en onderhouden van PowerBrowser voor RUD IJsselland en bevoegde gezagen in de regio IJsselland.  

Tijdens het aanbestedingstraject kwam Genetics niet alleen kwalitatief het beste uit de bus, maar heeft zij in een uitgebreide Proof of Concept ook bewezen dat zij haar beloften kan waarmaken. Het RUD bestuur heeft dan ook op 7 juli jl. de opdracht definitief gegund aan Genetics voor een periode van minimaal 4 jaar.

Het project is binnen de regio IJsselland beter bekend onder de naam IJVI. Dit staat voor IJssellandse VTH Informatievoorziening. Genetics ziet uit naar een goede samenwerking waarbij partnership hoog in het vaandel staat!

Save the date . . . 21 november Gebruikersdag 2016

Op maandag 21 november 2016 organiseren wij onze Gebruikersdag! De bijeenkomst vindt plaats in Het Waterschapshuis te Amersfoort. Genodigden zijn welkom vanaf 10:15 uur en rond 15:00 uur sluiten we af met een borrel. 

Dit jaar is de Gebruikersdag interactief en dynamisch van opzet. Na een korte plenaire sessie heeft u keuze uit een aantal kleinere sessies. Zo kunt u uit onderwerpen kiezen die u het meest aanspreken. In kleinere afgestemde groepen laten wij u graag aan het woord. Welke impact heeft de cultuurverandering van de Omgevingswet volgens u op onze oplossingen? Hoe ziet u kwaliteitscriteria 2.1. voor zich? Wat kan volgens u makkelijker of beter in PowerBrowser? Natuurlijk informeren wij u ook over de ontwikkelingen die onze oplossingen doormaken en over ontwikkelingen op ons vakgebied. Naast presentaties geven we ook demonstraties van PowerMobiel op de Android en een demonstratie hoe u bijvoorbeeld MijnOverheid, een DMS, een zaaksysteem of Inspectieview aansluit op PowerBrowser.

Het doel van deze dag is om u te betrekken bij de ontwikkelingen in ons vakgebied en om inzicht te krijgen wat er bij u speelt. Door de keuze uit verschillende sessies is de bijeenkomst niet alleen op gebruikers gericht, maar ook afgestemd op systeembeheerders, beleidsmedewerkers, afdelingshoofden van bijvoorbeeld Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, etc. 

Binnenkort sturen wij de definitieve uitnodiging met een programma, maar reserveer de datum vast in uw agenda! 

Graag tot maandag 21 november 2016!