Gemeente Breda van start met PowerBrowser

Applicatie voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VT&H)

    

Na een intensieve aanbestedingsprocedure is het nu dan echt definitief. Genetics mag de applicatie voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VT&H) leveren voor de gemeente Breda.

Afgelopen donderdag 2 februari vond de kick-off plaats met de officiële ondertekening van het contract voor een samenwerkingsperiode van minimaal 4 jaar. De applicatie zal ondersteuning bieden aan vergunningverlening, toezicht, handhaving, bezwaar en beroep processen (o.a. Wabo, APV en Drank en Horecawet). De gemeente Breda was op zoek naar een leverancier die zijn sporen aantoonbaar heeft verdiend op het gebied van de levering van standaardapplicaties voor het vergunning, toezicht- en handhavingstraject. Met inmiddels ruim 23 jaar ervaring in dit vakgebied is Genetics bij uitstek de samenwerkingspartner voor de gemeente Breda.

Genetics ziet uit naar een veelbelovende samenwerking!