Hoge betrokkenheid tijdens Gebruikersdag 2016

Op 21 november jl. heeft ons jaarlijkse Gebruikersdag weer plaats gevonden met als thema ‘Samen op weg naar 2020’. Deze keer vond het plaats in het gebouw van het Waterschapshuis te Amersfoort. Door de goede, inhoudelijke discussie door de genodigden, werd er veel nuttige informatie gedeeld over het gebruik van PowerBrowser en werden er ideeën gegeven over hoe Genetics in kan spelen op wettelijke ontwikkelingen.

Programma
Op het programma stond onder andere een toelichting over de rollen die het Standaard Platform (SP) en Centraal Aansluitpunt (CA) zullen vervullen bij het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Daarnaast hebben we de gebruikers geïnformeerd over de nieuwe functionaliteiten die zijn toegevoegd in het afgelopen jaar en ontwikkelingen voor de komende periode, waaronder PowerBrowser 2020 en PowerMobiel op de Android. Tijdens de mini sessies hebben we demonstraties gegeven hoe de koppelingen Inspectieview en Brievengenerator aangesloten worden op PowerBrowser en hoe de aanvullende modules Checklisten en Tijdschrijven werken. In kleine discussiegroepen is de ontwikkeling van onze oplossingen besproken: Wat kan makkelijker of beter in PowerBrowser? Waar moet een KCC aan voldoen? Welke ideeën heeft u met de Omgevingswet bij onze oplossingen?

Deelnemers
Goed om te zien was dat veel gebruikers aanwezig waren tijdens de bijeenkomst. Zowel Rijkswaterstaat, waterschappen, gemeentes en omgevingsdiensten waren present. Ook nieuwe gebruikers, zoals de bevoegde gezagen van regio IJsselland, namen deel aan de dag. Dit tekent de hoge betrokkenheid van de gebruikers bij onze oplossingen. De organisaties konden op deze manier veel van elkaar leren.

De gegeven presentaties zijn terug te vinden op ons klantenportaal. Daarnaast ontvangen alle genodigden die aanwezig en afwezig waren binnen twee weken een verslag. Wij hopen alle deelnemers en natuurlijk andere (potentiele) klanten volgend jaar weer op onze Gebruikersdag te mogen begroeten.