Genetics wint aanbesteding gemeente Zwolle

“VTH software ten behoeve van RUD IJsselland en bevoegde gezagen”

Genetics, leverancier van software voor de ondersteuning van vergunningverlening-, toezicht- en handhavingstaken bij de overheid en gemeente Zwolle, zijn in juli van dit jaar een strategisch partnership aangegaan voor het leveren, hosten, implementeren en onderhouden van PowerBrowser voor RUD IJsselland en bevoegde gezagen in de regio IJsselland.  

Tijdens het aanbestedingstraject kwam Genetics niet alleen kwalitatief het beste uit de bus, maar heeft zij in een uitgebreide Proof of Concept ook bewezen dat zij haar beloften kan waarmaken. Het RUD bestuur heeft dan ook op 7 juli jl. de opdracht definitief gegund aan Genetics voor een periode van minimaal 4 jaar.

Het project is binnen de regio IJsselland beter bekend onder de naam IJVI. Dit staat voor IJssellandse VTH Informatievoorziening. Genetics ziet uit naar een goede samenwerking waarbij partnership hoog in het vaandel staat!